Scroll to top
© 2019, 1CONN Creative 1CONN, Tüm hakları saklıdır.
Share

İnternet Reklamlarında Yeni Vergi Düzenlemesi

İnternet reklamları son yıllarda reklam sektöründe büyük bir ivme kazandı. Artık reklam hizmetlerinde aracılık eden kişi ve kurumlara, internet reklam bedeli ödemeleriyle alakalı vergi kesintisi düzenlemesi geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde konuyla alakalı değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımladı.

İnternet üzerinden verilen reklam hizmetleriyle alakalı yapılan vergi düzenlemesine göre, reklam hizmeti veren firmalara ya da aracılık edenlere, ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakmadan, yaptıkları ödemeler üzerinden % 15 vergi kesintisi yapılacak.

Vergi kesintisi konusunda yükümlü olanlar, mükellef olan kurumdan kendileri için yapılan reklam hizmeti karşılığında, firmaya verecekleri ödeme üzerinden % 0 vergi kesintisi yapması gerekecek. Reklam hizmeti verenler de reklam hizmeti verilmesine aracılık edenler de bu değişikliğe uyacak.

Ödemeler hizmetin verilmesine aracılık eden kuruma yapılacak. Reklam hizmeti sunan ya da bu hizmetin sunulmasına aracılık eden gerçek kişilere yapılan ödemelerde de vergi kesintisi % 15 olarak belirlendi. Üstelik bu kişilerin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmayacak.

The post İnternet Reklamlarında Yeni Vergi Düzenlemesi appeared first on Digital Haberler: Dijital Reklam Ajansları ve Medya.


Source link

Related posts

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir