Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar için başvuru şartları açıklandı – Teknoloji

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar için başvuru şartları açıklandı – Teknoloji

‘Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerine verilecek teknolojik cihaz desteği ile bir yıllık internet desteğine ilişkin usul ve esasları kapsadığı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları şu şekilde:

“MADDE 5- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

– Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

– Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

– Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,

– Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,

– Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,

– Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,

– Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,

– Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,

– Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması şartlarını birlikte sağlaması gerekir.”

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tebliğde başvuru şartları da yer aldı. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Ayrıca teknolojik cihaz desteği başvurusu için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması,

koşullar arasında yer aldı.

Cihaz faturasının öğrencinin TC Kimlik numarasınıda içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, banka İBAN numarası ile telefon hattının öğrenciye ait olması gibi şartlar da bulunuyor.

İNTERNET DESTEĞİ

Resmi Gazete’de, internet desteğine başvuru şartları ve değerlendirme sürecine dair ise şu bilgiler yer aldı:

“MADDE 8- (1) Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında internet desteğinden faydalanmak isteyenlerin;

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

– Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,

– Başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,

– Daha önce bu destekten yararlanmamış olması,

– İnternet desteğinden faydalanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması,

– Bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvuruda bulunulması şartlarını birlikte sağlaması gerekir.

MADDE 9- (1) İnternet desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. İnternet desteği, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere on iki ay boyunca kesintisiz sağlanır.

– Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda;

– Kimlik bilgilerinin,

– Kendi adına kayıtlı telefon numarasının sisteme girilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına kayıtlı telefon numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sistemleri vasıtası ile ilgili mobil şebeke işletmecilerinden temin edilebilir. Verilecek desteğe ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemleri üzerinden elde edilir.

– Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgilerin internet desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.

– Başvurunun kabulü halinde, öğrencinin bilgileri ilgili mobil şebeke işletmecilerine bildirilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır. Destek bedeli Bakanlık tarafından mobil şebeke işletmecilerine ödenir.

– Sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere on iki ay boyunca ücretsiz ve aylık 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Kullanılmayan internet desteği bir sonraki aya devredilmez. Bu destek, öğrenci adına kayıtlı kullanıma açık bir hatla kullanılır. İnternet desteği sağlandığı süre boyunca öğrenciye ait numaranın başka bir mobil şebeke işletmecisine taşınması halinde söz konusu destek sonlandırılır.

– İnternet desteği sağlanan öğrenci, destekten yararlandığı sırada yükseköğretim kurumundan mezun olması veya 26 yaşından gün alması halinde de internet desteğinden beşinci fıkrada belirtilen süre boyunca yararlanmaya devam eder.


Haber Kaynağı www.aykiri.com.tr

Haber Kaynağı ulusal24.com

Bir Cevap Yazın